Cayenne Coupe 車身同色套件烤漆

NT$36,000

36000~40000

可搭配前後個性化下巴烤漆/72,000~79500

後保 / 7500~8400
門側件x4 片/ 9500~10500
輪拱烤漆x4片/ 13000~14500
拆裝工資 / 6000~6600

原廠加寬輪弧含烤漆/32000

新北廠烤漆成本較高、以實際報價為準